Covid-19 relaterad information (English below)

I år är det speciellt med tanke på den rådande pandemin och därför kommer vi denna gång att använda oss enbart av ledare och instruktörer boende i Sverige.  

Utifrån de regler gällande inresa i Sverige är det i nuläget möjligt att genomföra symposiet med deltagare från EU som kan uppvisa ett negativt test som inte är äldre än 48 timmar. I skrivande stund – 3 mars – är det inte tillåtet för danska medborgare att resa in i Sverige. Förbudet gäller till att börja med till och med den 31 mars.

Löpande information får du genom att följa symposiets Facebooksida

Vi förbehåller oss rätten att ställa in med kort varsel. 

Covid-19 information (English)

Due to the current pandemic situation, there will be leaders and instructors from Sweden only this year.  

Current rules allows participants from the European Union to enter Sweden if they can show a negative covid-19 test not older than 48 hours. Danish citizens are currently not allowed to enter Sweden. The ban is effective to at least  March 31. Be aware that we reserve the right to cancel the symposium at short notice.  

Read here about the current laws and restrictions for Sweden

You get ongoing information by following the Facebook page

We reserve the right to cancel at short notice.